Rozwój do potęgi europejskiej

Rozwój do potęgi europejskiej

O NAS

Progress Consulting sp. z o.o. specjalizuje się w doradztwie europejskim, czyli pomocy jednostkom sektora publicznego i prywatnego w skutecznym pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji z funduszy europejskich.

Jakość usługi i obsługi oraz wiedza, doświadczenie i zaangażowanie naszych pracowników spowodowało, iż do grona naszych stałych klientów należy kilkaset podmiotów, a wartość pozyskanych dotacji od 2005 roku osiągnęła poziom 9 mld złotych dla ponad 1000 projektów. W corocznym, niezależnym rankingu czasopisma Fundusze Europejskie nasza firma wielokrotnie uzyskiwała pozycję lidera pod względem ilości i wartości pozyskanych dotacji w Polsce.

Wartość pozyskanych dotacji w PLN

0

Liczba pozyskanych dotacji

0

Od wielu lat wspieramy rozwój społeczny, gospodarczy, kulturowy i środowiskowy naszego kraju. Z efektów naszej pracy korzystają zarówno mieszkańcy całej Polski, jak i odwiedzający ją turyści, bowiem pozyskane środki finansowe z funduszy europejskich dają możliwość zwiększania dostępu do niezbędnej infrastruktury sanitarnej, poprawy sieci połączeń i jakości dróg, budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, przeciwdziałania pogłębiającym się zmianom klimatu, zwiększania stopnia wykorzystywania OZE czy wdrażania strategii niskoemisyjnych. Przyznane naszym Klientom dotacje ze środków unijnych zwiększają także dostęp społeczeństwa do wysokiej jakości kultury i edukacji, zachęcają do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, w obrębie zrewitalizowanych, jak i nowo utworzonych terenów zieleni czy ścieżek rowerowych, tworzą nowe miejsca pracy i aktywizują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Strategicznym celem naszej firmy jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku usług doradztwa europejskiego w dwóch największych krajach Europy Środkowej. W związku z tym od 2007 roku nasza firma prowadzi działalność na rynku rumuńskim poprzez spółkę zależną S.C. Progress Advisory Romania S.R.L.

NASZA OFERTA

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich

Analiza możliwości pozyskania dotacji

Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Wsparcie we właściwym parafowaniu i podpisywaniu dokumentacji aplikacyjnej

Wyjaśnianie uwag formalnych i merytorycznych w trakcie oceny dokumentacji aplikacyjnej

Opracowanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu

Doradztwo w zakresie rozliczania dofinansowanego projektu

Opracowanie wniosków o zaliczkę

Opracowanie aktualizacji harmonogramu płatności

Opracowanie wniosków o płatność

Monitorowanie finansowej realizacji projektu

Opracowanie wniosku końcowego

Opracowanie wniosków sprawozdawczych

Udział w kontroli projektu

NASI KLIENCI

sektor samorządu terytorialnego

Gmina Miasto Boguszów-Gorce
Gmina Miejska Bolesławiec
Gmina Miejska Duszniki Zdrój
Gmina Miejska Głogów
Gmina Miejska Kamienna Góra
Gmina Jawor
Gmina Karpacz
Gmina Międzybórz
Gmina Miejska Nowa Ruda
Gmina Miasto Oleśnica
Gmina Miasto Oława
Gmina Pieszyce

sektor przedsiębiorstw

C-Form sp. z o.o.
Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ECO Ekologiczne Centrum Odzysku sp. z o.o.
Komunikacja Miejska sp. z o.o. w Głogowie
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Ładziński – Zakład Mechaniczny
Magnezyty „Grochów” S.A.
Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Oleśnicy
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Bolesławcu
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Złotoryi
Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o.

sektor jednostek samorządu terytorialnego

Gmina Miasto Boguszów-Gorce
Gmina Miejska Bolesławiec
Gmina Miejska Duszniki Zdrój
Gmina Miejska Głogów
Gmina Miejska Kamienna Góra
Gmina Jawor
Gmina Karpacz
Gmina Międzybórz
Gmina Miejska Nowa Ruda
Gmina Miasto Oleśnica
Gmina Miasto Oława
Gmina Pieszyce

sektor przedsiębiorstw

C-Form sp. z o.o.
Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ECO Ekologiczne Centrum Odzysku sp. z o.o.
Komunikacja Miejska sp. z o.o. w Głogowie
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Ładziński – Zakład Mechaniczny
Magnezyty „Grochów” S.A.
Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Oleśnicy
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Bolesławcu
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Złotoryi
Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o.

PROJEKTY

Nasza firma pozyskała ponad 1000 dotacji dla następujących typów projektów:

TERMOMODERNIZACJA

ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE

AUTOBUSY

Projekty gospodarki niskoemisyjnej

172 pozyskane dotacje

TERENY ZIELONE

ŚCIEŻKI ROWEROWE

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I SOLARNE

Projekty rewitalizacyjne

126 pozyskanych dotacji

Projekty wodno – ściekowe

119 pozyskanych dotacji

Projekty ochrony przyrody i różnorodności biologicznej

86 pozyskanych dotacji

Projekty kultury i dziedzictwa kulturowego

82 pozyskane dotacje

Projekty drogowe

74 pozyskane dotacje

Projekty edukacyjne

71 pozyskanych dotacji

Projekt biznesowe

52 pozyskane dotacje

Projekty e-usług

49 pozyskanych dotacji

Projekty gospodarki odpadami

43 pozyskane dotacje

Projekty turystyczne

42 pozyskane dotacje

Projekty naukowo-badawcze

36 pozyskanych dotacji

Projekty ochrony zdrowia

25 pozyskanych dotacji

Projekty usług społecznych

21 pozyskanych dotacji

Projekty sportowe

7 pozyskanych dotacji

Projekty usług społecznych

21 pozyskanych dotacji

Projekty sportowe

7 pozyskanych dotacji

PRZYKŁADOWE PROJEKTY, DLA KTÓRYCH POZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE

previous arrow
1

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu
oraz powiększenie holu przy małej scenie.

1
2

Uniwersytet Wrocławski

Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

2
3

Miasto Żyrardów

Remont zabytkowych hal fabrycznych na potrzeby Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie

3
4

Uniwersytet Rzeszowski

Uruchomienie kompleksu naukowo - dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji
i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno - spożywczym

4
5

Krapkowicka Pływalnia DELFIN Sp. z o.o.

Budowa ogniw fotowoltaicznych na Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach

5
6

Miasto Oleśnica

Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych w tym budowa ścieżek rekreacyjno - rowerowych oraz przebudowa
i remont budynku przy ul. Brzozowej 12 w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych
- etap II

6
7

Komunikacja Miejska Sp. z o.o.

Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Głogowie poprzez zakup taboru niskoemisyjnego
i rozwój infrastruktury pasażerskiej wraz z systemem zarządzania ruchem miejskim

7
8

Miasto Piotrków Trybunalski

Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic

8
9

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Kątach Wrocławskich

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach - Etap I

9
10

Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO

10
11

Miasto Aleksandrów Kujawski

Zagospodarowanie Parku Miejskiego im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby usług turystycznych

11
12

Miasto Konin

Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie

12
13

Gmina Wrocław

Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

13
14

Gmina Turośń Kościelna

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Turośń Kościelna

14
15

Gmina Karpacz

Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie zieleni w celu poprawy środowiska

15
16

Gmina Jeżów Sudecki

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

16
17

Gmina Miasto Brzeg

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg

17
17

Gmina Miejska Biała Podlaska

Gmina Miejska Biała Podlaska - Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

17
next arrow

KONTAKT

Progress Consulting sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000239080
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
NIP: 8971706592

Progress Consulting sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000239080
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
NIP: 8971706592